Regulamin promocji „Urządzimy Twoją kuchnię”

REGULAMIN PROMOCJI „ URZĄDZIMY TWOJĄ KUCHNIĘ”

1. Spólka pod firmą Osiedle Reńskie I Sp. Z o.o. z siedzibą w Oławie przy ul. M. Reja 10 ,55-200 Oława , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , pod numerem KRS 0000542112 , organizuje akcję promocyjną „ URZĄDZIMY TWOJĄ KUCHNIĘ” w celu nagradzania osób nabywających dom w zabudowie szeregowej w realizowanej przez Spółkę inwestycji w Oławie , pod nazwą Osiedle Reńskie.

2. Promocja wchodzi w życie z dniem 01-09-2023 r i trwa do dnia 31-12-2023 r.

3. Organizator promocji ufundował nagrodę w postaci refundacji kosztów zakupu sprzętu AGD do kwoty 12.000 brutto poniesionych przez nabywców domów w inwestycji Osiedle Reńskie w Oławie, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych niniejszym regulaminem.

4. Uczestnikiem promocji ”Urządzimy Twoją Kuchnię” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, które zawarły umowę na zakup domu w inwestycji Osiedle Reńskie w okresie od 01-09-2023 do 31-12-2023 , z zastrzeżeniem ,że dla jednego domu przewidziana jest jedna nagroda, niezależnie od liczby nabywców.

5. Nabywcy domu w inwestycji Osiedle Reńskie ,zyskuje prawo do nagrody po zapłaceniu całości ceny za nabywany budynek.

6. Prawo do nagrody, nie podlega zamianie na gotówkę i nie podlega przekazaniu na rzecz osób innych niż Uczestnik promocji

7. Warunkiem realizacji nagrody jest przedstawienie faktur VAT wystawionych na organizatora promocji : Reńskie I Sp. Z o.o. 55-200 Oława ul. M. Reja 10 NIP 912-187-60-26 , potwierdzających zakup sprzętu AGD.

8. Organizor promocji dokona refundacji do kwoty 12.000 brutto , na konto bankowe wskazane przez uczestników promocji , w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

9. Podatek wynikający z uczestnictwa w promocji pokrywa w całości Organizator.

10. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.osiedle-renskie.pl.

11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia na adres siedziby Spółki Reńskie I.

Pozostałe aktualności

Majowe Dni Otwarte - Zapraszamy

20/05/2024
26 Maja w godzinach 10:00 - 16:00 zapraszamy na Dni Otwarte na Osiedlu Reńskiem w…
Czytaj dalej

Dni Otwarte w kwietniu

18/04/2024
Już w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia w godzinach 10:00 - 16:00 zapraszamy na kwietniowe Dni…
Czytaj dalej

Zapraszamy na Dni Otwarte!

21/03/2024
Już w niedzielę, 24 marca w godzinach 10:00 - 16:00 zapraszamy na wiosenne Dni Otwarte…
Czytaj dalej

Listopadowe Dni Otwarte

22/11/2023
Już w najbliższą niedzielę, 26 listopada 2023 roku w godzinach 10:00 - 16:00 zapraszamy na…
Czytaj dalej

Październikowe Dni Otwarte

19/10/2023
22 października 2023 roku w godzinach 10:00 - 16:00 zapraszamy na Dni Otwarte na Osiedlu…
Czytaj dalej

Wrześniowe Dni Otwarte

05/09/2023
10 września 2023 roku w godzinach 10:00 - 16:00 zapraszamy na Dni Otwarte na Osiedlu…
Czytaj dalej